Cười không nhặt được một với loạt hình ảnh cực vui cực hài vềscandal của Hà Hồ và Minh Hằng.

Dù giữa tâm bão thì Hà Hồ vẫn luôn ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’, đi từ thiện nữa đêm, dạy con điều hay lẽ phải ở đời, đạp lên đầu dư luận. Lần này Minh Hằng chơi bài lớn thế này không biết kịch bản có thay đổi gì không nữa. o_O

Cười không nhặt được mồm trước loạt ảnh chế về scandal của Hà Hồ và Minh HằngCười không nhặt được mồm trước loạt ảnh chế về scandal của Hà Hồ và Minh HằngCười không nhặt được mồm trước loạt ảnh chế về scandal của Hà Hồ và Minh HằngCười không nhặt được mồm trước loạt ảnh chế về scandal của Hà Hồ và Minh HằngCười không nhặt được mồm trước loạt ảnh chế về scandal của Hà Hồ và Minh HằngCười không nhặt được mồm trước loạt ảnh chế về scandal của Hà Hồ và Minh Hằng