Các bạn cùng thử tài tinh mắt bằng loạt hình ảnh chấm tròn này. Mỗi hình ảnh loạt chấm tròn đồng màu ẩn một chữ cái.

Đây là câu đố mẹo đố các bạn nhìn ra chữ cái ẩn trong mỗi hình ảnh chấm tròn đồng màu sau đây. Bật mí: các bạn nhìn kỹ sẽ thấy trong mỗi hình ảnh đều có những chấm tròn đậm màu hơn xếp thành hình 1 chữ cái. Các bạn cùng tìm và đọc tên chữ cái ẩn trong mỗi hình ảnh này nhé. Ảnh đố:

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 1.Ảnh đố đầu tiên.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 2.
Ảnh đố thứ hai.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 3.Ảnh đố thứ ba.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 4.Ảnh đố thứ tư.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 5.Ảnh đố thứ năm.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 6.Ảnh đố thứ sáu.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 7.Ảnh đố thứ bảy.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 8.Ảnh đố thứ tám.

Các bạn có nhìn ra chữ gì ẩn trong mỗi hình ảnh không? Chắc chắn bạn đã nhìn ra vài chữ cái.Chúng ta cùng so sánh với đáp án xem đúng không nghé, và “lậtt tẩy” nốt những chữ cái chưa tìm ra. Đáp án:

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 9.Đáp án thứ nhất.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 10.Đáp án thứ hai.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 11.Đáp án thứ ba.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 12.Đáp án thứ tư.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 13.Đáp án thứ tư.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 14.Đáp án thứ năm.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 15.Đáp án thứ sáu.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 16.Đáp án thứ bảy.

Căng mắt tìm chữ cái xếp bằng những chấm tròn - Ảnh 17.Đáp án thứ tám