Chuyên mục: Hỏi một tí

Hỏi một tí

Nốt ruồi trên cổ có ý nghĩa đối với số mệnh như thế nào?

Nốt ruồi trên cổ phản ảnh số mệnh của một người. Cùng tham khảo bài viết dưới đây Nốt ruồi ở phía trước cổ Đây là người mang mệnh phú…
Đọc tiếp